"Alle vil forandring - ingen vil forandre sig"

Peter Bastian

FORANDRING

Efter igennem flere år at have beskæftiget mig med den danske musikskoles udfordringer - særligt symboliseret ved instrumentknækket* - i div. udvalg og arbejdsgrupper, så har jeg med dette projekt gerne ville undersøge, hvordan musikskoler - mere generelt - kan arbejde med forandringen af deres virksomhed. Jeg har dels inddraget forskellige forandringsledelsesteorier og arbejdet empirisk med en udvalgt musikskole og har igennem projektet dels udviklet konkrete modeller og relevante teoretiske perspektiver på hvordan musikskolen kan imødekomme deres forandringsudfordringer

 

Her kan du læse hele projektrapporten!

* Instrumentknækket beskriver det fænomen, at mange børn starter i musikskolernes forskellige forskoler, men når de vælger et instrument falder rigtigt mange fra over de første par år.

© Copyright. All Rights Reserved.