"Musik er at skabe betydning; for sig selv og andre"

SKAB NU

Musik - behovet for at kommunikere

 

Vi er alle født med evnen og behovet for, at kunne kommunikere med vores nærmeste omverden fra første dag vi kommer til verdenen. Først som meget enkel kommunikation som f.eks. gråd/ikke gråd, og senere som et utroligt mangfoldigt, kropsligt integreret, lydligt og verbalt sprog. Musikkens sprog er tæt knyttet til vores øvrige sprog; krop, lyd og ord, og er forbundet med vores eksistentielle behov for at udtrykke os og kommunikere med vores omverden.

 

Jeg har med dette projekt: Skab Nu sat mig for at undersøge, hvordan man i musikundervisning på begynderniveau (på alle alderstrin) kan sætte fokus på musik som en udtryksform og et identitetsskabende, kommunikativt behov hos mennesker før noget som helst andet. Projektets tese er, at børn og unge idag har brug for, at få øje på sig selv, deres iboende musikalitet og trangen til at skabe i musikken og (gen)opdage musikkens stærke, identitetskabende kommunikative kraft for at kunne engagere sig dybere og blive fastholdt længere i musikkens verden. Et engagement og en fastholdelse der vil gøre eleverne i stand til, at udnytte deres musikalske, skabende og kreative læringpotentiale fuldt ud.

 

Meget musikundervisning idag tager udgangspunkt i at skabe musikalsk og instrumental forståelse, viden og kompetencer som en forudsætningsramme for efterfølgende at kunne udtrykke sig personligt igennem musikken. Jeg vil med dette projekt forsøge, at vende dette paradigme på hoved og starte med fokus på musikken som et personligt/kollektiv udtryk først og fremmet, og lade den enkelte elevs musikalske/kreative/instrumentale færdigheder og forståelse, viden og kompetencer vokse herudfra.

 

Jeg fokuserer på musikunderviserens 1-2 første møder med forskellige grupper af børn og unge for at undersøge hvilke musikalske udtryk der ligger gemt i dem. I projektet afgrænser jeg mig således fra undervisning som et længere læringsforløb.

 

SE DE TRE "SKAB NU" PROJEKTER HER UNDER!

klasse
hiphop

ImiKomp

© Copyright. All Rights Reserved.