"Energien i dem og i musikken skal være den samme"

HIPHOPKLANEN

I "Hip Hop Klanen" arbejder jeg - som i de øvrige projekter under "Skab Nu" - med børn der kommer "direkte ind fra gaden" Og som i de øvrige projekter arbejder jeg med udgangspunkt i det allerførste møde imellem de unge og mig; hvilke musikalske udtryk kan vi skabe sammen på 1 1/2 time?

 

Se og hør her mere om hvad Hip Hop Klanen går ud på, og hvordan jeg har arbejdet

"Få øje på sig selv"

 

Jeg har - til forskel fra "klassebandet" - bevidst arbejdet med, at al lyd og tekst er skabt live og i nuet uden brug af backtracks, beats eller andre "lydstøttehjul" Det har jeg valgt at gøre med denne lidt yngre gruppe unge, forbi den primære målsætning for dette projekt var at børnene skulle få øje på, at de har ideerne og kompetencerne til at skabe et stykke musik fra bunden; beat, rap og performance. Hvorfor ikke bare f.eks. lave en ny tekst til et eksisterende musiknummer? Fordi man får meget nemmere øje på sig selv, sin musikalitet og sit behov for at udtrykke sig personligt, når man skaber sin helt egen musik; alene eller sammen med andre. Og netop at mærke behovet og lysten til at udtrykke sig igennem musik er en vigtig målsætning i dette projekt. For mig er det netop det musik kan; give mennesker muligheden for at tale direkte til andres indre verden, skabe følelser og lyst til udtryk hos modtageren. En kommunikationsform der er drevet af det, man har på hjertet og hvor en evt. forståelse af og viden om hvorfor eller hvordan er mindre væsentligt.

 

Metode-greb

 

Et vigtigt metodisk greb i "hiphop klanen" var, at arbejde med at ramme den energi og dynamik der ligger i drengenes umiddelbare udtryk som gruppe og som enkeltindivider. Jeg var ikke i tvivl om, at rammen for vores møde skulle kunne facilitere et musikalsk udtryk som var kendetegnende ved følgende ord:

 

Energisk

 

Råt

 

Udadvendt

 

Sjovt

 

Umiddelbart

 

Gruppeenergi

 

Ved at skabe den metodiske ramme "hip hop klanen" kunne jeg facilitere netop denne energi og udtryk igennem vores arbejde med at skabe musikken sammen. Dette fokus formede min metode således:

 

Drengene skal kunne bruge deres krop, og være fysiske når de finder på og skaber

Drengene skal igennem "open mic" hjælpes med til, at blive opmærksom på hvornår de får ideer og finder på

Energi-niveauet i musikken skal matche deres interne energi-niveau i gruppen

Der skal i musikken være plads til, at de kan udtrykke sig direkte og eksplicit, og der skal være rum for vores udadreagerende og fysiske udtryk i arbejdsformen

Var gruppen sammensat på den anden måde, og bestod af børn i en anden aldersgruppe ville den udtryksmæssige ramme skulle være en helt anden. For mig handler dette projekt ikke om, at undervise i og skabe læring omkring Hip Hop som genre eller om et bestemt tekstskrivningsværktøj eller en bestemt kompositionsmetode, men om at gruppen skaber den mest vedkommende og udtrykfulde musik som muligt inden for 1 1/2 time.

 

Konklusion

 

At give børn muligheden for - igennem arbejde med at skabe og performe deres egne musikværker - at få øje på deres musikalitet og lysten til og behovet for at udtrykke sig er kernen i dette projekt. Skete dette så indenfor de 1 1/2 times samvær?

 

Jeg oplevede meget tydeligt, at drengene i løbet af processen blev mere og mere tændte, engagerede, initiativ- og iderige. Dette tilskriver jeg i høj grad, at de - i takt med at værket bliver mere synligt for dem - bliver mere og mere trygge ved og overbeviste om, at de har det der skal til for at for at skabe en sang sammen med mig. Samtidigt oplevede jeg, at så snart de mærkede at sangen tog form og udtrykket blev synligt for dem og noget de kunne forbinde sig med, så ville de høre om de måtte få nummeret med i skole dagen efter. Dette oplever jeg, underbygger mit fokus på musik som et kommunikationsmiddel og en identitetsforstærker; en måde at være i verden på.

 

Det var tydeligt for mig, at de satte rigtigt mange kompetencer i spil i denne kollektive proces sammen med mig og tit brugte disse kompetencer samtidigt:

 

Auditive kompetencer; kunne lytte indad og udad

Improvisation

Komposition

Pulsfornemmelse

Tonalitetfornemmelse

Formsans

Kropskoordination

Samarbejde; tage og give plads

Disiplin

Idegenering og sortering

Sproglige færdigheder

Emneforståelse

Tekstopbygning

Rim

Denne måde at bruge mange kompetencer samtidigt og bruge dem og sætte dem sammen på - for drengene - nye måder for at kunne skabe et personligt udtryk, er netop noget at det som arbejde med musik kan tilbyde. Denne måde som vi arbejder med at skabe musik på i dette lille projekt, ligger i klart forlængelse af begrebet kreativitet; at frembringe noget nyt, at få noget til at eksistere, der ikke var der før og som kan få en betydning for andre. Jeg er overbevist om, at denne måde at arbejde med musik på kan bruges som en måde at udvikle kreativitet mere generelt, og dermed udvikle kompetencer og lysten til at arbejde kreativ indenfor andre fagdomæner.

 

Mine undervisningsmetoder i dette projekt er på ingen måde revolutionerende, men i høj grad velkendte og gennemprøvede sangskrivnings- og sammenspilsmetoder. Til gengæld oplever jeg, at det er det musikdidaktiske syn der gør forskellen; mødes vi for at skabe instrumentale og musikalske kompetencer igennem musikken eller mødes vi for at skabe den mest vedkommende musik og de stærkeste musikoplevelser sammen - lige nu og her. No strings attached.

 

Det kan virke som en ren retorisk modsatfyldt opstilling af elementer, der er hinandens forudsætning, men ikke desto mindre er det min klare erfaring at det er netop denne forskel i indstilling, der har store konsekvenser for musikundervisningens mulige udfaldsrum. Bygger vi forudsætninger for den musik der måske vil blive skabt engang i fremtiden eller skaber vi langstidsholdbare kompetencer ved at skabe musik nu?

 

© Copyright. All Rights Reserved.