"De skal have en dyb erfarelse af dem selv som skabende musiske væsner"

KLASSEBANDET

I projekt "klassebandet" undersøger jeg, hvordan man kan arbejde med unge mennesker på omkring 12-13 år som kommer ind direkte "fra gaden" og hvordan man kan skabe musik sammen med dem fra første minut. For derigennem at lade dem få øje på deres egen musikalitet, og lyst til at udtrykke sig samt hjælpe dem med at få øje på hvad de kan bruge disse kompetencer og det behov til lige nu og her.

 

Se og hør min præsentation af undervisningsprojektet: "Klassebandet"

Jeg har arbejdet med 4 unge fra 7. klasse, som frivilligt har meldt sig til dette projekt. 3 af de unge har aldrig modtaget instrumental undervisning, og vil i en musikskole-kontekst betegnes som instrumentale nybegyndere. En af de unge har gået i musikskolen i en årrække på klaver.

 

Min idé var, at vi ved vores første session sammen skulle skrive og spille en sang.

 

Sådan her lød sangen efter vores første 2 timers arbejde sammen:

Ovenstående video er lavet som afslutning på vores første møde. Den fungerede dels som motiverende opsamling og dels som basis for videre arbejde hjemme. De 4 unge fik til opgave hjemme - to og to - at:

 

Skrive teksten færdig og finde på mere i sangen (de to piger)

Udvikle instrumenternes roller og finde på mere (de to drenge)

Det var meget velovervejet at bede bandmedlemmerne "øve sig" sammen, to og to imellem øverne. Dels udnyttede det én af projektet grundpiller; arbejde med en allerede eksisterende social kontekst hvor medlemmer i Klassebandet jo mødes hver eneste dag i skolen, og dels ønskede jeg at de skulle "øve sig" sammen to og to fordi de kunne:

 

Hjælpe og støtte hinanden med opgaven og dermed højne kvaliteten af arbejdet

Øve sig i at samarbejde og italesætte deres ideer overfor hinanden

Motivere hinanden til at arbejde

 

Lydstøttehjul

 

Hvorfor lyder musikken som gør, og hvordan har jeg arbejdet sammen med de unge?

 

Se og hør mig fortælle om en central metode i mit arbejde med klassebandet:

Jeg har arbejdet meget bevidst med, at mit lydstøttehjul i dette tilfælde var meget dominerende i starten. Det skulle skabe tryghed om idé, retning og progression i vores første møde. Det første møde kan godt være overvældende for børn og unge der ikke er vant til at skabe og spille musik i hverdagen. Det kræver trygge rammer. I takt med at bandet bliver bekræftet i, at de er kompetente og at deres ideer holder, så skal støtte fra tracks o.lign. udfases medmindre det bliver et musikalsk valg senere hen for bandet.

 

Se hvordan vi arbejdede med lydstøttehjulet her:

Hvorfor starte med at spille og ikke bare starte med at skrive tekst og finde på?

 

Jeg ville med denne session gerne vise de unge en kreativ arbejdsmetode, der tager udgangspunkt i at aktivere kroppen og sætte gang i noget lyd som et kreativt udgangspunkt for at skabe og finde på sit eget. Man kan sagtens starte på en anden måde, men jeg oplever, at for det ubevidst kompetente menneske ligger kompetencerne primært som erfaringer lagret i kroppen. Kroppen må aktiveres for at få deres musikalske kompetencer i spil i undervisningen.

 

Det forstærkende spejl

 

Se og hør mig fortælle om hvordan jeg arbejder med at få deres ideer og udtryk ind i musikken:

Her kan du se, hvordan jeg så konkret arbejder med at hjælpe bandets sangerinde med at finde på en melodi og tekst ved hjælp af "det forstærkende spejl"

 

Da vi mødtes til den anden øvegang, færdiggjorde vi sangen på 1 time ved hjælp af det arbejde de unge selv havde skabt i deres duo øverum. Læg i videoen nedenfor mærke til bandmedlemmernes koordinerede outfit. For mig viste deres appearence ved 2. øvegang, at de virkelige havde fået øjnene op for dem selv som band og de havde brugt tid og energi på at tænke over deres visuelle udtryk.

 

Se og lyt til den færdige sang "Enjoy"

© Copyright. All Rights Reserved.